Om oss

Nordfjeld Gård eies av Hans Rasmus Astrup.
Stedet ligger naturskjønt til i Eidskog Kommune. Bestående av ca 40.000 mål skog .
Hovedhuset og stabburet har historie tilbake til tidlig på 1700 tallet.Nordfjeld gård har vært i familien Stang/Astrup siden 1902. Tømmerdrift har vært hoved næringen. I skogen finner man gamle koier der det kunne bo opp til 30 stk tømmerhoggere .De hadde på denne tiden eget sagbruk på matrand og tømmeret ble fløytet ned dit.

 Daglig leder

Gunhild Bruheim
tlf +4790504517

gunhild@nordfjeld.no

 Driftsansvarlig Bygninger/jakt

Tommy Godtlund
Tlf.: +47 99006203

tommy@nordfjeld.no

 Assistent Hovedhus & Hund

Marita Ruotsalainen Skogsjef

Brede Bakke
Tlf.: +4790875803
Tlf.: +4762834510
brede@nordfjeld.no

 Ansvarlig Hunder

Terje Stokkebekk
Tlf.: +4799229410

terje@nordfjeld.no

 Assistent Hund

Odd Enberget