Forest management

H.R.Astrup,s skoger representerer brutto 80 239 dekar, fordelt på 7 eiendommer i 4 kommuner. Produktivt areal utgjør 70952 dekar i følge Skog og Landskaps oversikt.
Røytjern og Vestre Bunes(kart med gnr 2 bnr 175). skoger ligger i Aurskog/Høland kommune og har felles grense.Arealene ligger mellom Røytjern i nord og vannet Setten i sør, og har stort innlag v hkl 4 og 5.

Skjatvet skog(kart 0227 74-1) ligger i Fet kommune, ved Skjatvet Gård som er skogforvaltningens hovedbase. Skogen har en nokså lik fordeling gran og furu, på middels bonitets mark.

Krokstad Skov A/S(kart 0226 127-1) ligger i Sørum kommune med mye furu. skog i hkl 3 og 4. Lett drevet areal med gode adkomst veier

Nordfjeld skog( henvis til kart 0420 27-1) ligger i Eidskog kommune, og er den største eiendommen. Denne skogen har halve av det produktive arealet i høg bonitets mark, grandominert, og har stor tilvekst. Eiendommen er godt rustet med skogsbilveier, og er lettdrevet.
Viggernes skog/kart 0221 207.2) ligger også i Aurskog/Høland kommune, hvis terreng gjør denne teigen til den tyngst drevene. Middels og lav bonitets mark.

Ytre Mork skog(kart 0226 101-1) ligger i Sørum kommune og har felles grense med Skjatvet, Viggernes og Krokstad Skov. Skogen har en god middels bonitets mark og nokså lik fordeling gran og furu.